قوانین

قوانین و شرایط روند کاری سایت کارمندیار برای کاربران و استفاده از خدماتش به شرح زیر می باشد:

1. قوانین عمومی

  1. این سایت پشتیبانی حضوری ارائه نمی دهد.تنها وظیفه پشتیبانی کاربرانش را به صورتی که ذکر کرده است را دارد.
  2. کاربر باید در زمان ارتباط با پشتیبانی و کارمندان اصول گفتگو را رعایت کرده و در هنگام بروز هرگونه توهین این سایت دیگر مسئولیتی برای ارائه خدماتش به آن کاربر را نخواهد داشت.
  3. سایت کارمندیار فقط وظیفه دارد به شخص خریدار و مالک سرویس خدماتش را ارائه دهد.
  4. کاربر باید آگاه باشد که با هرگونه تخلفی تمامی حساب هایش بدون اطلاع او حذف خواهد شد.
  5. ممکن است قوانین و شرایط تغییر کند پس کاربران باید قوانین تازه را خوانده و بپذیرند

2. قوانین مالی

  1. برای استفاده از خدمات نرم افزاری و پشتیبانی، کاربران باید دقت داشته باشند که حساب خود را تمدید و پرداخت نمایند.
  2. در صورت عدم پرداخت حساب،هیچ گونه مسئولیتی در قبال منقضی شدن حساب ها نداریم.
  3. کاربران باید بدانند که در صورت پشتیبانی های متفرقه ای که مربوط به خدمات این سایت نیست هزینه ای جداگانه ای باید پرداخت نمایند.
  4. زمانی که کاربر ارائه خدمات را لغو کند هزینه های پرداخت شده به کاربر پس داده نخواهد شد.